Almanca Dersleri

  • Yazar: revolution dil okulu
  • 11 Ekim 2017 Çarşamba

Almanca

ALMANYA’DA TIP’TA UZMANLIK EĞİTİMİ / BİLGİ VE FIRSAT

TUS'a girmeden Almanya'da ihtisas imkânı.
► Almanya’da Tıp’ta Uzmanlık Eğitimi için herhangi bir sınav yoktur.
► TIP Fakültesi’ni bitirmiş olmak ve B2 seviyesinde Almanca bilmek yeterlidir.
► Almanca dil eğitimini Almanya'da dil okullarında ekonomik şartlarda alabilirsiniz.

► İhtisas sonunda Almanya'da kalma imkânı vardır.

► İhtisas sonunda ülkede kalarak belirli bir süreyi doldurma gibi bir çalışma zorunluluğu yoktur.

► Almanya'da Uzmanlık Eğitiminin Türkiye'de denkliği vardır.

Gerekli Koşullar / ALMANYA

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak
Almanca Bilgisini B2 Seviyesinde Belgelemek
Almanya'daki genel doktor ihtiyacı dolayısıyla son yıllarda yabancı doktor alımı dikkat çekmeye başlamıştır. İhtiyacın önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 35.000 civarında olacağı resmen tahmin ediliyor.
Eyaletlere göre ilgili federal sağlık bakanlıklarında farklı değerlendirip yabancı diplomaların denklik ve izin işlemi ilave olarak sınavla tanıyan sistem 01.04.2012 tarihinde çıkan yasayla birlikte adayın vatandaşlığına bakılmadan sınavsız olarak meslek izni kapsamında denkliğe imkân tanımaktadır.

Söz konusu denklik (Almanca Approbation) tıp mesleği mevzuatı kapsamında bu mesleğin Almanya genelinde yasal olarak icra edilebilirliğine dair verilen icazet statüsündeki yetki belgesidir.
Bu resmi denklik işlemleri sırasında iki ülke arasındaki eğitim sistemi kapsamında tıp eğitimi 1 yıldan daha uzun ve ders içeriği olarak belirgin farklar (eksiklik) tespit edilmediği sürece ilgili denklik işlemi sorunsuz ve sınavsız şekilde tamamlanmaktadır.
Approbation bir kez verilir, tüm Almanya geneli için geçerlidir
Meslek izni her işyeri veya eyalet yer değişikliği halinde olmak üzere 2 yılda bir yenilenmelidir.

KONUM ve ÇALIŞMA ŞARTLARI / ALMANYA

Almanya'da İhtisas yapacağınız Hastane veya Klinik ile yapılan İş Akdine göre; ihtisas yapan Doktor “Çalışan”olarak nitelendirilir. Bu iş anlaşmasında; Çalışan Doktorun alacağı maaş ve kullanacağı yıllık izinler ayrıntılı şekilde belirtilmektedir. Bu anlaşmalarda; Yerli Dr. ve Yabancı Dr. ayırımı kesinlikle yapılmaz. Aylık maaş ve yıllık ücretli izin; çalışanın çocuk sayısı, yaşı ve Almanya’da çalıştığı yıla göre değişiklik göstermektedir.
Yaş, çocuk ve Almanya’daki çalışma sürenizin artması ile daha fazla maaş alır ve daha fazla izin hakkına sahip olursunuz. Emeklilik kesintileri, Sağlık Sigortası ve vergiler brüt maaşınızdan kesilir. Kalan miktara nöbet ücreti eklenerek, net maaşınız ortaya çıkar.

Aile Birleşimi Eğitimi

Aile birleşimi çerçevesinde ülkeye gelecek olan bireylerin Almanya’da uyum süreçlerini kolaylaştırmak için, Almanya’ya giriş yapmadan önce basit Almanca dil bilgilerinin kanıtlanması gerekmektedir. Bunun için en az başlangıç seviyesinde Almanca biliyor olmak gerekmektedir. Bizlerde bu konuda azami şekilde yanınızdayız.

Almanya vizesi almak için girilecek olan Aile Birleşimi sınavı A1(START DEUTSCH 1) sınavı dört bölümden oluşmaktadır: konuşma, okuduğunu anlama, yazma ve dinleme. Kurs sonunda kursiyer, günlük yaşamda alışılmış soruları anlayabilir, basit kısa mesajlar yazabilir, rakamları, fiyatları, sayıları ve saatleri söyleyip bunlarla ilgili anlatılanları kolaylıkla anlayabilir düzeye gelebilmektedir. Ayrıca, Konuşma sırasında kendini tanıtabilir ve yöneltilen basit soruları cevaplayabilirsiniz.
Hedeflenilen durum, kurs sonucunda istenilen sonucun ortaya çıkarılması yani kişinin sorulacak soruları cevaplar hale gelmesi ve kendini kolaylıkla anlatabilmesidir.