Eğitim Anlayışımız

Eğitim Anlayışımız

“ Dil edinmenin temel amacı iletişim kurmaktır ve dil ancak kullanılarak öğrenilir…” gerçeğinden yola çıkarak; grammere dayanan geleneksel dil öğretme yaklaşımlarına alternatif bir eğitim modeli oluşturmak amacıyla yan yana geldik. Hızlı pratik amaca hizmet eden yöntemle ve anadilinde eğitim veren pedagojik formasyonlu öğretmenlerle çalışmaktadır. Kurumumuz, pedagojik formasyon almış anadilinde eğitim veren yabancı öğretmenlerle verilen eğitimde yüksek başarılara imza atmıştır.
Metodu etkili dil öğrenme olan, pratik odaklı yabancı dil sınıflarımızda ,sadece dilbilgisi değil, gerçek anlamda günlük hayatta ve iş hayatımızda rahat bir şekilde konuşmamızı sağlayacak konuşma kalıplarını ve yapılarını çok kısa sürede kullanabilecek seviyeye ulaşabilirsiniz. Eğitimlerimizde ağırlık verdiğimiz bu konuşma kalıpları ile kısa sürede öğrenmek istediğiniz yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabilirsiniz.

Eğitim Sistemimiz

Bilgi Almak İstiyorum