Farsça Dil Tarihi

Şiirin dilidir… Mevlana’nın, Hayyam’ın, Sadi’nin dizeleriyle coşkunca akan Pers nehridir… Ve hiç yabancı olmadan ruhumuza, duygularımıza işlemiştir Parsça…
(Parsça kelimesi, İslamiyet Döneminde Arapça alfabesinden etkilenerek Farsça olarak telaffuz edilmeye başlamıştır. Amaç gerçek anlamında kullandırmaktır.)

Pers İmparatorluğunun resmi dili olarak tarih sahnesine çıkan Farsça, eski zamanlardan beri, Orta Doğu’dan Asya steplerine, Anadolu’dan Hindistan’a dek geniş bir coğrafyada konuşulmuş, bu coğrafyanın dillerini, kültürlerini ve edebiyatlarını derinden etkilemiştir. Hint-Avrupa dil grubunun İrani diller dalına mensup olan Farsça, günümüzde İran, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan da resmi dil statüsündedir ve yaklaşık 150 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. İslam dünyasının ikinci dili olan Farsça özellikle tasavvuf kültürünün temel dilidir. Arapça bölgede bilim dili olarak kabul edilirken, şiirselliği ve melodik yapısı sayesinde, Farsça edebiyat ve sanatın dili olmuştur. Nitekim Mevlana, Ömer Hayyam, Firdevsi ve Sâdi gibi şair ve yazarlar eserlerini Farsça yazmışlardır. Farsça temel olarak Arap alfabesinden uyarlanmış bir alfabeyle yazılmakta, çeşitli Orta Asya ülkelerinde ise Kiril alfabesi kökenli bir alfabe kullanılmaktadır.
REVOLUTION ENGLISH DİL KURSU’NDA Derslerin içeriği, okuma, yazma, konuşma, dinleme, anlama, yeni sözcük ve gramer öğesi öğrenme, cümle yapısı, cümle çözümlemeleri gibi temel dil eğitimi çalışmalarından oluşmaktadır. Temel müfredatın yanı sıra, telaffuz, diksiyon, deyimler, özgün terimler, şarkı, şiir, edebiyat parçası çözümlemeleri gibi güncel dil öğeleri de belli bir düzen içerisinde öğrenciye kazandırılmaktadır. Ayrıca ilerleyen aylarda, öğrencinin dil becerisi ve kapasitesi genişledikçe, bugüne kadar oluşmuş Parsça edebiyatından belli seçkiler alınarak üzerlerinde çalışılmaktadır.

Bilgi Almak İstiyorum