Türkçe Dersleri

Eylem odaklı işlenen derslerde dört dil becerisinin (Okuma; Dinleme; Yazma; Konuşma) geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bireysel gelişimleriniz takip edilerek geri bildirim yapılmakta, ihtiyaç duyulması halinde ders materyalleri dışında bireysel çalışmalarınızı destekleyici ek kaynaklar sunulmaktadır. Okuma bölümü için okuma teknikleri ve kelime hazinesi geliştirme gibi stratejiler uygulanmakta yazma bölümü için katılımcının dile yatkınlığı ve alışkanlığı arttırmaktadır.

Tüm ders materyalleri kurumumuz tarafından verilmektedir. Sınavı geçemeyen öğrenciler ücretsiz olarak kuru tekrar alırlar. Bu haktan devamsızlığı %10’un üzerinde olan öğrenciler yararlanamaz.

Bilgi Almak İstiyorum