Yds Hazırlık

Yds Hazırlık

Yabancı Dil Sınavı, 2012 sonbahar dönemine kadar ÜDS (Üniversitelerarası Kurum Yabancı Dil Sınavı) ve KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı) olarak ÖSYM tarafından farklı iki formatta ve tarihlerde düzenlenen sınavların tek başlık ve içerikte birleşmesiyle bugünkü halini almış bulunmaktadır. 80 soruluk çoktan seçmeli bir sınav olan YDS'de soru dağılımı genellikle şöyledir:

1) Kelime bilgisi ve dilbilgisi bölümü (Grammar&Vocabulary)

Toplam 16 puandır.

2) Soruluk 2 adet Cloze Test

Toplam 10 puandır. Bu bölümde 2 adet paragraf verilmektedir. Bu paragrafların her birinde 5'er adet boşluk bulunur. Adaylar bu boşluklara gelecek kelime ya da kelime gruplarını çoktan seçmeli sorulara cevap vererek bulurlar.

3) Cümle Tamamlama Bölümü (Sentence Completion)

Toplam 10 puandır. Bu bölümde 10 adet cümle yarım bırakılarak verilmiştir. Adaylar bu cümleleri seçeneklerden uygun olanı seçerek tamamlar.

4) Okuma (Reading)

Toplam 20 puandır. Adaya 5 okuma parçası verilir. Her bir okuma parçası ile ilgili 4'er soru sorulur.

5) Diyalog Tamamlama (Dialogue Completion)

Toplam 5 soru, 5 puandır. Adayın verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere seçeneklerden uygun olanı yerleştirmesi beklenir.

6) Anlamca En Yakın Cümle (Restatement)

Toplam 4 soru, 4 puandır. Adayın soruda verilen duruma uygun gelebilecek cümleyi seçenekler arasında bulması beklenir.

7) Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion)

Toplam 4 soru, 4 puandır. 4 kısa paragraftan birer cümle çıkarılarak, adayın seçenekler arasında bu cümleyi bulması beklenir.

8) Çeviri bölümü (Translation)

Toplam 6 puandır. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce 3'er soru şeklinde uygulanır.

7) Anlam bütünlüğünü bozan cümle (Irrelevant Sentence)

Toplam 5 puandır. Adayın, verilen paragrafta numaralandırılan cümlelerin hangisinin paragrafın geneline uymadığını bulması beklenir.

ÖSYM, YDS puanı geçerlilik süresine dair herhangi bir sınırlama yapmaksızın, YDS puanıyla işlem yapacak kurumlar sınav geçerlilik süresini kendileri belirleyebilmektedirler.

YDS'nin çeşitli bölümlerinde çeşitli strateji ve taktikler uygulamak mümkündür. Ancak bu taktik ve stratejiler ile sınavın tamamında başarılı olmak imkansızdır. Öncelikle kelime bilgisi (vocabulary) ve dilbilgisi (grammar) konularında iyi bir seviyede olunması gerekmektedir. Bu bilgiyi taktik ve stratejilerle birleştirdiğinizde, hedeflediğiniz puanlara ulaşabilirsiniz.

Bunlara ek olarak bir açıklama yapmak gerekirse, YDS kurslarında Genel İngilizce bilgileri verilmez. Zaten genel İngilizce bilgisine sahip olan öğrenciler, gramer konularını daha önce sınavlarda çıkmış ya da benzer soru tipleri içinde stratejilerini öğrenerek ilerlerler. Her soru tipi ile ilgili ayrı ayrı stratejiler ve kurallar verildikten sonra ilgili konunun ardından bolca test çözülür.

Yds Kursu

Bilgi Almak İstiyorum